Verco khai giảng khóa huấn luyện

Ngày 03/10/20168 khóa Huấn luyện Chìa khóa Tài chính đã chính thức khai giảng tại trụ sở của Công ty Verco (tầng 4, tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội).

 

Nội dung

Mục tiêu đạt được

Ngày 1

Sơ bộ về phòng kế toán - tài chính

Để biết phân công công việc liên quan đến tài chính kế toán hợp lý

Sử dụng nhân sự hiệu quả

Kiến thức cơ bản về kế toán

- Hiểu nguyên lý kế toán để lập và phân tích được báo cáo tài chính

- Hiểu các nghiệp vụ của kế toán

Ngày 2

Lập báo cáo tài chính

- Lập và đọc hiểu báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính

- Quản trị tài chính dựa trên các chỉ số, chỉ tiêu tài chính

- Đánh giá sức khỏe, tiềm năng phát triển của doanh nghiệp

Ngày 3

Quản trị và lập kế hoạch tài chính

- Đánh giá hiệu quả của phương án kinh doanh

- Quản trị tài chính thông qua dòng tiền

- Lập ngân sách tiền mặt tránh tình trạng mất cân đối nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, đúng mục đích

Xây dựng chiến lược tài chính

- Hoạch định chiến lược tài chính trong ngắn, trung, dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển của doanh nghiệp

- Doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả và phát triển bền vững