Tư vấn hệ thống lương và đánh giá thành tích

NỘI DUNG:

Buổi 1:

  1. Giới thiệu tổng thể về hệ thống thu nhập trong đó có hệ thống đánh giá thành tích.
   1. Học viên sẽ được chia sẻ về các hệ thống đánh giá thành tích trên thị trường hiện nay như: MBO, BSC, OGSTM… những hệ thống đã từng “nổi đình đám” trên thị trường và những điểm yếu, hệ lụy của những hệ thống này gây ra..
   2. Được chia sẻ sự gắn kết giữa KPIs và hệ thống QTNS nói chung.
  2. Tiếp cận phương án xác định Mục tiêu theo phương án Bottom – Up
   1. Học viên nhận được sự chia sẻ về phương án tiếp cận vừa đơn giản vừa hiện đại để hình thành Mục tiêu phòng ban.
   2. Xác định đâu là những Mục tiêu mang tính phân tích cần phải gọt bỏ, xác định những Mục tiêu cần thiết cho một phòng ban mà không sử dụng quá nhiều thuật ngữ chuyên ngành… Đây là cách tiếp cận rất “bác hai” và rất mới của PerformQ

Buổi 2:

  1. Các bước xây dựng Mục tiêu từ trên xuống “Top – Down”.
   1. Buổi 1 đã thực hành Bottom – Up, tới buổi 2, học viên sẽ được trải nghiệm phương án Top – Dpwn để đảm bảo Mục tiêu là chuẩn mực.
   2. Học viên được chia sẻ bộ công thức tính điểm theo Mục tiêu cty, được trải nghiệm việc xác định tỷ lệ đóng góp vào mục tiêu cty của từng bộ phận. Đây là điểm rất mới mà chưa hệ thống KPIs nào thực hiện được trên thị trường hiện nay.
  2. Xác định Mục tiêu của phòng ban
   1. Học viên được chia sẻ phương pháp xác định các Mục tiêu kết nối bên cạnh những Mục tiêu của phòng đề ra ban đầu. Thể hiện sự kết nối tạo nên những kết quả chung của toàn doanh nghiệp
   2. Phương pháp xác định Mục tiêu theo từng thời kỳ, đây là bước xây dựng kế hoạch ngắn hạn được triển khai từ Mục tiêu phòng ban

Buổi 3:

  1. Xác định Mục cá nhân từ Mục tiêu phòng ban
   1. Học viên được chia sẻ phướng án chia mục tiêu xuống cá nhân, đây là phương án mà rất ít đơn vị tư vấn “dám làm” bởi họ không thể làm…
   2. Học viên được trải nghiệm công thức phân bổ hết sức khoa học trong việc trển khai Mục tiêu
  2. Xác định mục tiêu từng cá nhân theo từng tháng, từng thời kỳ đánh giá
   1. Học viên được chia sẻ sâu và thực hành những bước phân bổ mục tiêu xuống rất sâu của cá nhân
   2. Nhìn nhận được tính khác biệt, sự khoa học trong công thức tính toán.

Buổi 4:

  1. Xây dựng công thức “tính ngược”
   1. Học viên được chia sẻ công thức “tính ngược”, đây là phương pháp mang tính “độc quyền” của hệ thống đánh giá Hệ thống đánh giá thành tích. Bởi thong thường các Hệ thống đánh giá khác chỉ có thể phân mục tiêu xuống cá nhân mà không có phương án tính ngược để xác định điểm
   2. Học viên sẽ được trải nghiệm bảng tính với các công thức hoàn hảo về phương án xây dựng hệ thống đánh giá Thành tích